นักออกแบบด้วยโปรแกรม 3 อัตรา

Careers   นักออกแบบด้วยโปรแกรม 3 อัตรา

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

– ออกแบบจิวเวลรี่ด้วยโปรแกรม Rhino/ Matrix

Job Specification:
Knowledge/Certification:

ปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Skill/Abilities:

– สามารถใช้โปรแกรม Rhino/ Matrix  ในการออกแบบเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี

Experience:

– หากมีประสบการณ์ หรือความรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่