นักออกแบบเครื่องประดับ (Rhino / Matrix)

Careers นักออกแบบเครื่องประดับ (Rhino / Matrix) จำนวน 3 อัตรา

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

ออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี ด้วยการใช้โปรแกรม Rhino / Matrix

Job Specification:
Knowledge/Certification:

– ปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปแกรม  Rhino / Matrix  ในการออกแบบเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี

Skill/Abilities:

– ใช้โปรแกรม Rhino/ Matrix ได้ดี

Experience:

– ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
– หากมีประสบการณ์การหรือความรู้ทางด้าน เครื่องประดับอัญมณี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ