Pranda Jewelry

ผู้ผลิตเครื่องประดับที่ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี
ชั้นนำของโลก ที่มีชื่อเสียงจากการรังสรรค์งานฝีมือคุณภาพสูง โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทย
ด้วยกำลังการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับมากกว่า 4 ล้านชิ้นต่อปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
บริษัทของเรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางปฏิบัติสู่ความยั่งยืน ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะ
สมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) และได้รับ
การรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล หรือ ISO 9001

“สุนทรียะแห่งการรังสรรค์”

“สุนทรียะแห่งการรังสรรค์”

การรังสรรค์งานฝีมือ

การดำเนินธุรกิจของแพรนด้า กรุ๊ป มีทั้งการผลิต การจัดจำหน่าย และการค้าปลีกเครื่องประดับอัญมณี
อีกทั้งได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับของไทย ที่มีฐานลูกค้ากระจาย
ทั่วภูมิภาคหลักของโลก ทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

ความยั่งยืน

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจแห่งความยั่งยืนของเรา
ได้รับการบ่มเพาะจากค่านิยมองค์กร ที่ให้ความสำคัญในความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน เราจึงยึดมั่นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการในการจัดการ
อยู่บนหลักแห่งความรับผิดชอบและจริยธรรมที่ดี ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
การเคารพสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

คนของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการของเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับคุณภาพสูง ด้วยราคาต้นทุนการผลิต
คุณภาพชิ้นงาน ที่มีมาตรฐานและเหมาะสม

ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ โชว์ผลการดำเนินงาน Q3/65 โตต่อเนื่อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ และผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยที่มีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อาทิ อเมริกาเหนือ ยุโรป...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ด้านสนับสนุนคนพิการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แก้ภาวะโลกร้อน บนเวที GCNT Forum 2022

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังภาคเอกชนเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กทม.

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ โชว์ผลการดำเนินงาน Q3/65 โตต่อเนื่อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ และผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยที่มีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อาทิ อเมริกาเหนือ ยุโรป...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ด้านสนับสนุนคนพิการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอ

วิดีโอ