ร่วมงานกับเรา

สมาชิกครอบครัวแพรนด้าของเรา 3,000 คน คือผู้ที่หลงไหลในงานศิลปะ และเชื่อว่า
ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลงานที่รังสรรค์จากหัวใจ หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในธุรกิจการรังสรรค์งานหัตถศิลป์ขั้นสูง มาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

นักออกแบบเครื่องประดับ
(Rhino / Matrix)

See Details

เจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท

See Details

สวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์

เงินช่วยเหลือ การอุปสมบท งานมงคลสมรส คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์

รางวัลความจงรักภักดีต่อองค์กร

เครื่องแบบพนักงาน

“ ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวแพรนด้า ”

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงอาหารสวัสดิการ

หอพักพนักงาน

สถานออกกำลังกาย

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

สวนสุขภาพ

ห้องสมุด

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อ – สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
อีเมล์: recruit@pranda.co.th
โทร: +66 2 769 9999 ต่อ 153, 166, 146

สนใจสมัครงาน กรุณากรอกข้อมูลพร้อมแนบเรซูเม่ แล้วคลิกยอมรับ หรือส่งใบสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ อีเมล์ recruit@pranda.co.th

Click or drag a file to this area to upload.