ร่วมงานกับเรา

สมาชิกครอบครัวแพรนด้าของเรา 3,000 คน คือผู้ที่หลงไหลในงานศิลปะ และเชื่อว่า
ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลงานที่รังสรรค์จากหัวใจ หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในธุรกิจการรังสรรค์งานหัตถศิลป์ขั้นสูง มาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

Corporate Communications
Officer

See Details

Corporate Finance
Officer

See Details

Purchasing Manager

See Details

Account Executive

See Details

สวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์

เงินช่วยเหลือ การอุปสมบท งานมงคลสมรส คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์

รางวัลความจงรักภักดีต่อองค์กร

เครื่องแบบพนักงาน

“ ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวแพรนด้า ”

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงอาหารสวัสดิการ

หอพักพนักงาน

สถานออกกำลังกาย

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

สวนสุขภาพ

ห้องสมุด

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อ – สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
อีเมล์: recruit@pranda.co.th
โทร: +66 2 769 9999 ต่อ 153, 166, 146

สนใจสมัครงาน กรุณากรอกข้อมูลพร้อมแนบเรซูเม่ แล้วคลิกยอมรับ หรือส่งใบสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ อีเมล์ recruit@pranda.co.th

Click or drag a file to this area to upload.