แพรนด้า และ สอศ. พร้อมภาคเอกชน ลงนาม MOU ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายผลิต ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กับ...

อ่านเพิ่มเติม

Pranda Group ฉลองครบรอบ 50 ปี

เส้นทางการรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ แพรนด้า กรุ๊ป จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า อินเดีย โชว์ความโดดเด่นของ PRIMA ARTในงาน IIJS- Premiere 2023

แพรนด้า กรุ๊ป นำโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการบริหารกลุ่ม เข้าร่วมงาน India International Jewellery Show...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า กทม. รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ดี บริหารจัดการปัญหายาเสพติด ปี 2566

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดย คุณธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช  รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา นำโดยคุณศักดา  ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ  เป็นตัวแทน...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่อง ปีที่2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon...

อ่านเพิ่มเติม

Pranda Group ขยายการเติบโตตลาดรีเทล

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Pranda Group ยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับแบรนด์ของตนเอง หรือ กลุ่มธุรกิจ...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า และ สอศ. พร้อมภาคเอกชน ลงนาม MOU ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายผลิต ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กับ...

อ่านเพิ่มเติม

Pranda Group ฉลองครบรอบ 50 ปี

เส้นทางการรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ แพรนด้า กรุ๊ป จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า อินเดีย โชว์ความโดดเด่นของ PRIMA ARTในงาน IIJS- Premiere 2023

แพรนด้า กรุ๊ป นำโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการบริหารกลุ่ม เข้าร่วมงาน India International Jewellery Show...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า กทม. รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ดี บริหารจัดการปัญหายาเสพติด ปี 2566

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดย คุณธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช  รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา นำโดยคุณศักดา  ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ  เป็นตัวแทน...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่อง ปีที่2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon...

อ่านเพิ่มเติม

Pranda Group ขยายการเติบโตตลาดรีเทล

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Pranda Group ยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับแบรนด์ของตนเอง หรือ กลุ่มธุรกิจ...

อ่านเพิ่มเติม