แพรนด้าปลุกพลังพนักงานรักษ์โลก “ลดขยะ เปลี่ยนออฟฟิศ เป็นมิตรกับโลก”

แพรนด้ามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่การดำเนินธุรกิจ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในปี 2567...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าจิตอาสา แบ่งปันสู่สังคม ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “แพรนด้า แบ่งปัน เคียงข้างชุมชน”...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้ามอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องปรับอากาศ ให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า แบ่งปันสู่สังคม ร่วมบริจาคอะลูมิเนียม จัดทำขาเทียมพระราชทาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้นำฝาอะลูมิเนียมที่ทุกคนในแพรนด้าได้ร่วมบริจาคในโครงการ “บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช รวมทีมพนักงานสุขภาพดี บริจาคโลหิต

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมแบ่งปัน ส่งต่อปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ปี6

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบปฏิทินเก่า จำนวนกว่า 700 ฉบับ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา แพรนด้า โคราช ร่วมแบ่งปันสู่สังคม

แพรนด้า เชื่อว่า “การแบ่งปันเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด....นี่คือโอกาสของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมแบ่งปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2567

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางนา  เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  สาขานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าปลุกพลังพนักงานรักษ์โลก “ลดขยะ เปลี่ยนออฟฟิศ เป็นมิตรกับโลก”

แพรนด้ามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่การดำเนินธุรกิจ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในปี 2567...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าจิตอาสา แบ่งปันสู่สังคม ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “แพรนด้า แบ่งปัน เคียงข้างชุมชน”...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้ามอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องปรับอากาศ ให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า แบ่งปันสู่สังคม ร่วมบริจาคอะลูมิเนียม จัดทำขาเทียมพระราชทาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้นำฝาอะลูมิเนียมที่ทุกคนในแพรนด้าได้ร่วมบริจาคในโครงการ “บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช รวมทีมพนักงานสุขภาพดี บริจาคโลหิต

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมแบ่งปัน ส่งต่อปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ปี6

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบปฏิทินเก่า จำนวนกว่า 700 ฉบับ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา แพรนด้า โคราช ร่วมแบ่งปันสู่สังคม

แพรนด้า เชื่อว่า “การแบ่งปันเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด....นี่คือโอกาสของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมแบ่งปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2567

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางนา  เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  สาขานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม