แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กทม. โดยครอบครัวแพรนด้าร่วมสนับสนุนเงินปัจจัยทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลา 101 ปี สมเด็จพระญาณวชิโรดม และบูรณะอาราม นอกจากนี้...
แพรนด้า จิวเวลรี่ ระดมพนักงานหัวใจจิตอาสา ร่วมดูแลชุมชน ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

แพรนด้า จิวเวลรี่ ระดมพนักงานหัวใจจิตอาสา ร่วมดูแลชุมชน ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แพรนด้า อาสาทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565 ...

“แพรนด้า แบ่งปัน” ส่งขวัญกำลังใจบุคลากรการแพทย์ รพ.พริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เดินหน้าสานต่อ โครงการ “แพรนด้า แบ่งปัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อร่วมยืนเคียงข้างสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ โดยตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่ม “แพรนด้า” จำนวน 120 ขวด...
แพรนด้าฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

แพรนด้าฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนใกล้บ้าน จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนทองใบ และชุมชนลิขิต 2 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชน...
แพรนด้าฯ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน Covid-19 ฉีดวัคเข็ม 3

แพรนด้าฯ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน Covid-19 ฉีดวัคเข็ม 3

เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สาม โดยใช้สิทธิ์ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,450 คน นับเป็น 96% ของพนักงานทั้งหมด...
แพรนด้าฯ แบ่งปัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพรนด้าฯ แบ่งปัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมแบ่งปัน ภายใต้ โครงการ “แพรนด้าแบ่งปัน” ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบน้ำดื่ม แพรนด้า จำนวน 1,000 ขวด และอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยมี นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒร์...