ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สำนักงานใหญ่

ประเทศไทย – กรุงเทพฯ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทร: +66 2769 9999
อีเมล์: info@pranda.com

กลุ่มธุรกิจการผลิต

ประเทศไทย – กรุงเทพฯ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

ประเทศไทย – จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา
ที่อยู่: 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
โทร: +66 4433 4719 – 25

ประเทศเวียดนาม – Dong Nai
Pranda Vietnam Co., Ltd.
ที่อยู่: No. 16, Road 2A. Bien Hoa
Industrial Zone 2, Long Binh Tan Ward, Bien
Hoa City, Dong Nai province, Vietnam
โทร: +84 251 383 6627

กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution

ประเทศไทย
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่: 589/64 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 12
ซอย บางนา-ตราด 42 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.primagold.co.th
โทร: +66 2 745 6111

ประเทศเวียดนาม
Pranda Vietnam Ltd.
ที่อยู่: Agrex Tower, 11th Fl. – 58 Vo Van
Tan St., Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City
76000 Vietnam
โทร: +84 90 999 2615

ประเทศอินเดีย
Pranda Jewelry Pvt. Ltd.
ที่อยู่: 10th Floor, A-Wing, O2 Commercial
Twin Towers Off. P K Road, Opp. Asha Nagar,
Mulund West, Mumbai 400080 India
โทร: +91 22 2565 2122 / 2568 2121

สหราชอาณาจักร
Pranda UK Ltd.
ที่อยู่: Signal House West 1 Armfield
Close West Molesey Surrey KT8 2RT,
United Kingdom