ข่าวสารองค์กร

คุณปรีดา – คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดสมาพันธ์เครื่องประดับโลก

19 ต.ค. 23

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (World Jewellery Confederation – CIBJO) ที่เมืองชัยปุระ อินเดีย ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนจากประเทศไทย เป็นบอร์ดของ CIBJO โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์  Founder Chairman แพรนด้า จิวเวลรี่ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ CIBJO ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของ CIBJO และคุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการบริหาร แพรนด้า จิวเวลรี่ ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ ประธานกลุ่มที่ 3 ทำหน้าที่ดูแลด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเทคโนโลยีการผลิต นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ตัวแทนจากประเทศไทยคือ คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของ CIBJO และคุณทนง ลีลาวัฒนาสุข รองผู้อำนวยการ GIT เป็นคณะอนุกรรมการ รองประธานฝ่าย Gemological Commissionของ CIBJO อีกด้วย

ทั้งนี้ การที่ผู้แทนจากประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดในสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) ในครั้งนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหา และก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  ทั้งการเข้ามาของ AI  การทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและระดับโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมฯของไทยได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต