ข่าวสารองค์กร

นศ.ทวิภาคีแพรนด้า โคราช ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

9 ก.พ. 23

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาในโครงการ การศึกษาระบบทวิภาคี นายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยเทคนิค นิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง  

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันดังกล่าว นายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษาในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี  (ระดับชาติ) ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนเจตนารมณ์ที่ แพรนด้า จิวเวลรี่ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เป็นช่างฝีมือด้านเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญ โดยยึดหลักเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  สถานที่ทำงานจริง  ปฏิบัติจริง   เครื่องมือ  อุปกรณ์  วัตถุดิบต่างๆ เป็นของจริง  ครูผู้สอนคือช่างผู้ชำนาญการ และความพร้อมในการส่งเสริมการศึกษา และผลิตเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญด้านทักษะฝีมือช่างเครื่องประดับอัญมณี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และพร้อมก้าวเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาคและของโลกได้