ข่าวสารองค์กร

ปรีดา เตียสุวรรณ์ รับรางวัล Extraordinary 40 Jewellery World Award

28 ก.ย. 23

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้ก่อตั้ง Pranda Group ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ‘Extraordinary 40’ Jewellery World Award (JWA) จาก Informa Markets Jewellery ในงาน Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW) ครั้งที่ 40  ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์ และการวางรากฐานทางธุรกิจของคุณปรีดา ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และความมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งธุรกิจ ที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยหลักการความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับ “คน” และส่งเสริมให้ทุกคนในแพรนด้าทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะผู้ผลิตที่ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ติดตามบทความพิเศษ Meet the Extraordinary 40: Prida Tiasuwan – Inspiring vision-driven leadership >>> https://shorturl.at/frKX5