ข่าวสารองค์กร

ยกระดับประสบการณ์ผสานทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อ ในธุรกิจ Omnichannel Distribution

23 เม.ย. 24

แพรนด้าเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution ที่ประกอบด้วย แบรนด์ PRIMA ทั้งในไทย เวียดนาม และอินเดีย รวมถึงแบรนด์ GEMONDO ใน U.K.  ทั้งนี้ Omnichannel เป็นกลยุทธ์ธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัลที่ตอบโจทย์การรวมทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว ทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม  เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อ   ทำให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบ Customer 360  ส่งผลต่อการสร้างกลยุทธ์การตลาด การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM) เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์(Brand Loyalty)ในระยะยาว ถือเป็นการยกระดับในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า หรือ Customer Experience ได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ จากการรวมช่องทางติดต่อจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย อีเมล์ หรือเว็บไซต์แบรนด์  จึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ Omnichannel ที่จะเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างครอบคลุม นำเสนอสินค้าและบริการได้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อ Customer Journey แบบครบจบในที่เดียว