ข่าวสารองค์กร

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ ODM และ OBM

19 เม.ย. 24

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ ที่ชื่นชอบเครื่องประดับอัญมณีที่มีการออกแบบและมีรูปทรงสวยงาม มีคุณภาพ รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตบรรจง ใส่ใจทุกรายละเอียด ในราคาสมเหตุสมผล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แพรนด้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงได้วางกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ กลุ่ม Original Design Manufacturer (ODM) และ กลุ่ม Original Brand Manufacturer (OBM) ให้สามารถรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่ม Original Design Manufacturer (ODM) ในความหมายของแพรนด้า ไม่ได้ถูกจำกัดความเพียงการเป็นผู้ผลิตสินค้าตามการออกแบบและรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า ด้วยความแข็งแกร่งของแพรนด้า ที่มีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรที่มากประสบการณ์ ที่เข้าใจความแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่ เข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ตอบโจทย์การผลิตปริมาณมากในเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ส่วนกลุ่ม Original Brand Manufacturer (OBM) นั้น ถือได้ว่าแพรนด้า มีความเชี่ยวชาญจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมายาวนาน ที่มีกระบวนการทำงานพร้อมรองรับการสร้างสรรค์แบรนด์เครื่องประดับ และทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งกลุ่ม Designer Brand และ Fine Jewelry Brand ตั้งแต่การศึกษาวิจัยข้อมูลการตลาด การรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ สู่การพัฒนาแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สร้างเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของแบรนด์ สู่เครื่องประดับคอลเลกชันต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามปริมาณความต้องการของลูกค้า ตลอดจนทำการตลาด สื่อสาร “เรื่องราวของสินค้า” (Story) สร้างการรับรู้ ที่สัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจที่สื่อความหมายคุณค่าอันลึกซึ้งในทุกชิ้นงาน เพื่อการส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า และร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่คู่ค้าของแพรนด้า