ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าร่วมงาน Hong Kong International Jewellery Show 2024

28 ก.พ. 24

แพรนด้า กรุ๊ป บริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำของไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Hong Kong International Jewellery Show 2024.

Date: February 29 – March 4, 2024

Venue: Hall of Fame, Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Pranda Booth No.: 3B-B06

งาน Hong Kong International Jewellery Show ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่เป็นแหล่งรวมของตลาดเครื่องประดับชั้นนำของโลก ซึ่งการเข้าร่วมของ Pranda ในครั้งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีความยั่งยืนและมีจริยธรรม ทั้งในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ