ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2566

2 ต.ค. 23

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  โดยมี คุณธวัชชัย  ศรีสุรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เป็นผู้มอบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดย คุณศักดา ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนแผนกบุคคล-ธุรการ เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมโรงเรียนมหิศราธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว สะท้อนว่า “แพรนด้า” มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  จัดสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  โดย “แพรนด้า” ตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกด้าน ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง