ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023

27 พ.ย. 23

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023

พร้อมประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GCNT Forum 2023 : Partnership for Human Capital 5.0 –Towards Sustainable Intelligence – Base Society โดยสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

GCNT Forum 2023 ถือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจไทย ที่มีสมาชิกองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 131 องค์กร เข้าร่วมหารือระหว่างสมาชิกของสมาคม ในการส่งเสริมการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อเตรียมพร้อม “คน” ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและต่อประเทศ สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกก้าวสู่ยุค 5.0 ที่เป็น Sustainable Intelligence-Based Society หรือสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ซึ่งมนุษย์และเทคโนโลยีประสานรวมกัน คือมนุษย์มีความรู้และทักษะเชิงเทคโนโลยี ควบคู่กับการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ โดย ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำภาคธุรกิจที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการระดมพลังและการลงมือทำจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคนสำหรับยุค 5.0 สู่สังคมภูมิปัญญาที่ยั่งยืน