ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า โคราช  รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566

29 มิ.ย. 23

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา นำโดยคุณศักดา  ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ  เป็นตัวแทน รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2566  จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตามเกณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบใบรับรองดังกล่าว  จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อสร้างชุมชน สังคมปลอดยาเสพติด และร่วมแสดงเจตนารมณ์  พลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดหมายสังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน