ข่าวสารองค์กร

“PDJ” พบนักลงทุน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564

25 มี.ค. 22

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน ) นำโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วย คุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอผลประกอบการ ไตรมาส 4 และคาดการณ์ภาพรวม ทั้งปี 2564 และตั้งเป้ายอดขายปี 2565 เติบโต 30% แตะ 3,500ล้านบาท จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจผลักดันยอดขายจาก 3 ฐานหลัก ทั้งการผลิต การจัดจำหน่าย และค้าปลีกเติบโตขึ้น ซึ่งในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,017.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.15 ปัจจัยหลักมาจากยอดขายในฐานการผลิต เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับฐานการจัดจำหน่าย ประเทศอินเดียได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตในประเทศ ทั้งนี้เพื่อรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศอินเดีย จึงทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ฐานการค้าปลีก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 23% ของยอดขายโดยรวม มียอดเพิ่มขึ้น 6% เนื่องจาก มาตรการคลายล็อคดาวน์ของในประเทศไทย และประเทศเวียดนามในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564

อย่างไรก็ตามการตั้งเป้ายอดขายปี 2565 เติบโต 30% แตะ 3,500 ล้านบาท ในไตรมาสแรกนั้นใกล้เคียงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยด้านการผลิตได้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับพรีม่าประเทศไทย และพรีม่าเวียดนาม อาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ถึงอย่างไรอินเดียได้เริ่มการผลิตภายในประเทศ และมีการกระจายจุดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ทำให้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณชนัตถ์กล่าว การประชุมผ่าน VDO Conference ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ถนนบางนา-ตราด