ข่าวสารองค์กร

Pranda Group ฉลองครบรอบ 50 ปี

13 ก.ย. 23

เส้นทางการรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ แพรนด้า กรุ๊ป จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการที่สื่อสารเหตุการณ์สำคัญตลอด 5 ทศวรรษ พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้ก่อตั้งทั้ง 7 ท่าน ในการวางรากฐานสำคัญของธุรกิจ ด้วยหัวใจหลักที่ยึดมั่น คือ “แพรนด้า รักษาคุณภาพ” ทั้งคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตของทุกคนในแพรนด้า รวมถึงการแผ่ขยายธุรกิจการเติบโตไปยังนานาประเทศ  จนได้รับการยอมรับในคุณภาพและฝีมือการผลิตเครื่องประดับอัญมณีในระดับสากล ที่ทุกคนในแพรนด้าร่วมกันรังสรรค์ขึ้นด้วยความปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั่วโลก

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์  ประธานผู้ก่อตั้ง แพรนด้า กรุ๊ป ได้กล่าวว่า “ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีในการรังสรรค์งานหัตถศิลป์ที่ประณีต ทรงคุณค่า แวดล้อมด้วยสังคมที่มีความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม  เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก  แพรนด้า  กรุ๊ป จึงนำความโดดเด่นเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอด ผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีม อันเป็นเอกลักษณ์ของแพรนด้า ในการสร้างคุณค่าและส่งต่อคุณค่าจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับสินค้าและบริการของเรา และทุกคนในแพรนด้าได้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะผู้ผลิตที่ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก”

จากความสำเร็จตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แพรนด้า กรุ๊ป พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อ (Our Purpose & Belief) ว่าเครื่องประดับ ไม่ใช่เพียงของตกแต่งร่างกายให้สวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิต และความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เราทุกคนในแพรนด้าจึงทุ่มเทการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสู่เครื่องประดับที่ล้ำค่า ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าของเรา ด้วยความเชื่อของการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนใน 4 ด้าน คือ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานที่สวยงาม คุณค่าแห่งสุนทรียะของการรังสรรค์ สู่การทำงานด้วยหัวใจและแรงบันดาลใจที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ควบคู่วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานฝีมือ ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน ที่สร้างการเติบโต และเกื้อกูลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อผลิตช่างฝีมือ ที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ตลอดจนการเป็นองค์กรต้นแบบแหล่งศึกษาเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับ

นอกจากนี้ ในทศวรรษที่ 6 แพรนด้า กรุ๊ป ยังมุ่งยกระดับธุรกิจต่อยอดศักยภาพการแข่งขันระดับโลก ด้วยกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ Original Design Manufacturer และ Original Brand Manufacturer ที่รองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโอกาสและความท้าทายสู่เป้าหมายความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง People การให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในแพรนด้า สะท้อนแก่นแท้ที่เป็นคุณค่าร่วมขององค์กร ที่ทุกคนยึดถือร่วมกันในการทำงาน ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์งานฝีมือ Planet การวางแนวทางสร้างสมดุลทางธุรกิจ และมิติของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานสากลเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป และ Product ซึ่งแพรนด้ามุ่งมั่นสร้างเครื่องประดับที่คงทนและมีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการที่ยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต เครื่องประดับทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ และความมุ่งมั่นในการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพรนด้า กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง โดยมีคุณปรีดา เตียสุวรรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ก่อตั้งบริษัท กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหารกลุ่ม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จัดขึ้นบริเวณPranda Booth ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023   ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้