ข่าวสารองค์กร

Pranda Group ร่วมเวทีอภิปราย Thailand Gold Forum  

14 ก.ย. 23

Pranda Group ร่วมเวทีอภิปรายในงานประชุม THAILAND GOLD FORUM จัดโดย GIT ร่วมกับ World Gold Council และสมาคมผู้ค้าทองคำ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อ “Past and Present of Thailand Gold Trading: What’s next?”   และ คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing ร่วมเวทีอภิปรายหัวข้อ “Promoting market integrity and global gold market innovations”  ทั้งนี้ คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้เกียรติร่วมในงานดังกล่าวด้วย

งานประชุม THAILAND GOLD FORUM  จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ด้านการค้าทองคำ ที่หมายมั่นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมการค้าทองคำ และสนับสนุนให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป