ข่าวสารองค์กร

Pranda Group สนับสนุนงาน HRD Design Awards 

8 ก.พ. 23

เวทีสร้างแรงบันดาลใจนักออกแบบเครื่องประดับจากทั่วโลก

            Pranda Group ร่วมสนับสนุนการจัดงาน HRD Design Awards ครั้งที่ 18  เวทีการประกวดที่ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบเครื่องประดับ คนรุ่นใหม่ สู่เครือข่ายระดับโลก จัดโดย HRD Antwerp องค์กรชั้นนำของยุโรปในด้านการรับรองคุณภาพเพชร (Leading authority in diamond certification) จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Vicenzaoroประเทศ

ทั้งนี้ Pranda Group ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณีเป็นเวลายาวนานเกือบ 5 ทศวรรษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในคุณค่าของการรังสรรค์งานฝีมือ การออกแบบเครื่องประดับ และพลังความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือที่รังสรรค์ให้ทุกชิ้นงานมีความเป็นไปได้

งาน HRD Design Awards ถือเป็นเวทีการประกวดงานออกแบบเครื่องประดับที่มีผู้สนใจเข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 1,500 ราย และส่งผลงานออกแบบร่วมประกวด 1,600 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับมาร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจสู่การเติบโตทางธุรกิจต่อไป