ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

25 ต.ค. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีคุณธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แพรนด้า เป็นผู้แทนรับมอบจาก คุณสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีคุณศักดา ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วย คุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนแผนกบุคคล-ธุรการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจากคุณภูมิสิทธ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวนี้ สะท้อนว่า “แพรนด้า” มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักในแนวคิดที่ว่า “ผลการทำงานจะดีได้ ต้องมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น “แพรนด้า” จึงตั้งเป้าหมายที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางกายภาพ ด้านจิตวิทยา และสังคม รวมไปถึงความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงานและผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง