ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าฯ Audit Midterm Review RJC ระบบมาตรฐาน RJC (Responsible Jewelry Council)

18 มี.ค. 22

เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ นำโดย คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานบริษัท คุณพนิดา เตียสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คุณฉวี จารุกรวศิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) QMR และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังสรุปการ Audit Midterm RJC การ Audit ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับ RJC Code of Practices (COP) มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรม พัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยชื่อเสียงที่ดีน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งการตรวจครั้งนี้ เพื่อยืนยันความสอดคลองดังกล่าว ใบรับรองมีอายุไปจนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครอบคลุมโรงงานกรุงเทพและโคราช