ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมศุลกากร

10 มี.ค. 22

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากกรมศุลกากร นำโดย คุณสาธิกา โพธิ์ประสิทธิ์ และทีมงาน การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO: Authorized Economic Operator) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบความปลอดภัย สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน ทั้งนี้จากการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินผ่านพ้นไปด้วยดี การตรวจประเมินดังกล่าวมีขึ้น ณ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ กรุงเทพ