งานฝีมือของเรา

แพรนด้ามีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณี มาเป็นเวลายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ในการรังสรรค์
งานฝีมือด้วยเทคนิคช่างทองแบบดั้งเดิม อันมีความประณีต ผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบด้วยความใส่ใจ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
มีคุณภาพสม่ำเสมอได้มาตรฐานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทีมงานของเรามีความทุ่มเทในการทำงาน
ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ในการจัดหาทองคำและเงินรีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง
แหล่งที่มา รวมถึงการจัดหาอัญมณีจากทั่วโลก นอกจากนี้ เรามีเทคโนโลยีการชุบที่รองรับการชุบทองคำ
yellow gold (14k, 18k และ 24k) rose gold โรเดียม โรเดียมดำ และแพลเลเดียม

“สุนทรียะแห่งการรังสรรค์”

เริ่มการเดินทางไปสู่การสรรค์สร้างงานฝีมือกับเรา

แจ้งความต้องการ แนวคิดคอลเลคชันพร้อมกับ
เรื่องราวแบรนด์ของคุณ ร่างการออกแบบ
ข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ ปริมาณ
และความต้องการพิเศษอื่นๆ

เราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบ
ตามโจทย์ความต้องการของคุณ
พร้อมการประเมินราคาตามปริมาณ
วัสดุ และเทคนิคการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ทีมงานของเราจะใช้เวลาประมาณ
4-8 สัปดาห์ในการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วิธีการผลิตและการจัดหาวัสดุ

“รังสรรค์งานเครื่องประดับหัตถศิลป์อันประณีต
ที่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพ
และปริมาณในเชิงพาณิชย์”