ข่าวสารองค์กร

จิตอาสา แพรนด้า โคราช ร่วมแบ่งปันสู่สังคม

20 ก.พ. 24

แพรนด้า เชื่อว่า “การแบ่งปันเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด….นี่คือโอกาสของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ สร้างคุณค่าทางจิตใจ ความภาคภูมิใจ และสร้างสุขแก่สังคมร่วมกัน”

ด้วยแนวคิดแห่งการแบ่งปันนี้ จึงนำมาสู่ การสร้างสรรค์กิจกรรม “แบ่งปันสู่สังคม” ของเหล่าจิตอาสา แพรนด้า โคราช นำโดย คุณศักดา ศรีอนุชาติ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนแก่น้อง ๆ นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ศูนย์เด็กเล็กบ้านทับช้าง ศูนย์เด็กเล็กหนองม่วง ศูนย์เด็กเล็กบ้านละลมใหม่พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กบ้านสีมุม โรงเรียนบ้านดอนพราห์ม โรงเรียนบ้านหนองตาคง โรงเรียนหนองบัวศาลา โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น โรงเรียนบ้านหนองสมอ โรงเรียนบ้านบุตานนท์ และโรงเรียนกุดจอกน้อย เพื่อส่งมอบความสุขด้วยการแบ่งปันสู่สังคม