ข่าวสารองค์กร

แพรนด้ามอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

4 เม.ย. 24

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องปรับอากาศ ให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อพัฒนาการและสุขภาวะทางการเรียนของเด็กนักเรียน

การมอบเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานโดยรอบสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม