ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า ร่วมแบ่งปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2567

15 ม.ค. 24

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางนา  เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ โดยมีคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ และในนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. บางนา (กต.ตร.) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชน การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม สู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา