ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า แบ่งปันสู่สังคม ร่วมบริจาคอะลูมิเนียม จัดทำขาเทียมพระราชทาน

2 เม.ย. 24

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้นำฝาอะลูมิเนียมที่ทุกคนในแพรนด้าได้ร่วมบริจาคในโครงการ “บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ส่งมอบให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบริจาคอะลูมิเนียมในครั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำอะลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานั้น ไปจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดหาวัสดุที่มูลนิธิขาเทียมต้องการ ให้คนพิการขาขาดได้ใช้ขาเทียมที่ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 10328 ดังนั้น การรวบรวมอะลูมิเนียมเพื่อบริจาคนั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส และช่วยลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม