ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า โคราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

20 ต.ค. 23

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  สาขานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จัดโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของแพรนด้า โคราช ในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2566ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สำหรับครั้งนี้ได้รับปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 51  ยูนิต รวม 20,400 ซีซี โดยจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ จังหวัดนครราชสีมา