ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า-นักศึกษาทวิภาคี ร่วมบริจาคขวดพลาสติก ในการผลิตผ้าไตรจีวร เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

8 ก.พ. 22

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมบริจาคขวดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตจีวรพระหรือผลิตเสื้อผ้า โดยขวดพลาสติก 20 ขวด สามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรได้ 1 ชุด ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนขวดทั้งสิ้น 5,323 ขวด สามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรได้ทั้งหมด 266 ชุด รวมถึงฝาขวด สามารถนำไปบด แล้วหลอมขึ้นรูปใหม่ ทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น นำไปขึ้นรูปเป็นกระถาง ขึ้นรูปเป็นถาด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังปลูกจิตสำนึกในการลดการสร้างขยะ เพื่อให้โลกมีขยะน้อยลง และช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งการบริจาคขวดพลาสติก PET ในครั้งนี้รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 54 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 159 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม บมจ. แพรนด้า กรุงเทพฯ