ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

18 ก.ค. 22

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนใกล้บ้าน จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนทองใบ และชุมชนลิขิต 2 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชน และหารือแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดให้กับชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนของบริษัทแพรนด้าฯ ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งยังช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้คลายความเครียด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีประธานชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนทองใบและชุมชนลิขิต 2