ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

30 ต.ค. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กทม. โดยครอบครัวแพรนด้าร่วมสนับสนุนเงินปัจจัยทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลา 101 ปี สมเด็จพระญาณวชิโรดม และบูรณะอาราม นอกจากนี้ ครอบครัวแพรนด้าได้ร่วมจัดตั้งโรงทานมอบน้ำดื่ม และอาหารต่าง ๆ ที่พนักงานผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ที่ผ่านมา แพรนด้า ได้ร่วมสืบสานประเพณี รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคมเสมอมา เน้นการพึ่งพาและอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุขที่ยั่งยืน