ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าฯ จัดทำศูนย์ดูแลและพักฟื้นเด็กเล็ก PRANDA Nursery Isolation

17 มี.ค. 22

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สายพันธุ์ โอไมครอน ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา ที่มีตัวเลขสูงขึ้นเป็นลำดับ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย และการดูแลผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในด้านการผลิต ตลอดจนบุคลากรในครอบครัวของผู้บริหารและพนักงานด้วยเช่นกัน

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์โอมิครอนนี้ ทำให้บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย จึงได้ดำเนินการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น Nursery Isolation สำหรับรองรับเด็กเล็กและผู้ปกครองที่ติดเชื้อ ในการเข้าพักเพื่อรอการรักษาและรักษาตัว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูง การเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ Hospital ก็เป็นไปได้ยาก อีกทั้งถ้าอาการไม่รุนแรงก็สามารถลงทะเบียน เพื่อรับการรักษาแบบ Home Isolation ซึ่งอาจจะไม่สะดวก หรือไม่สามารถทำได้ในทุกครอบครัว เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นข้อจำกัดในเรื่องนี้ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดูแลและพักฟื้นเด็กเล็ก หรือ PRANDA Nursery Isolation นี้ขึ้นมา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาตัว รวมถึงการรับประทานยาและติดตามอาการตลอดเวลา กรณีที่เด็กมีอาการหนัก เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาล อีกทั้งสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ติดเชื้อ และลงทะเบียนเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation แต่ไม่มีที่พักรักษาตัว ก็สามารถแจ้งความจำนงเข้าพักที่ Factory Isolation ณ บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด (CTL) ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ได้เช่นกัน อีกทั้งบริษัทยังได้มีการจัดทำโครงการ “แพรนด้าใส่ใจทุกสายสัมพันธ์” เพื่อช่วยพนักงานและครอบครัวของผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ตลอดจนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอีกด้วย