ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ด้านสนับสนุนคนพิการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แก้ภาวะโลกร้อน บนเวที GCNT Forum 2022

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังภาคเอกชนเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กทม.

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

“Pranda Group” เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ชูภาพลักษณ์องค์กรแห่งความยั่งยืน

แพรนด้า กรุ๊ป เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโฉมใหม่ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้ concept “Sustainable Jewelry Manufacturer” มาพร้อมอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้รับคะแนนผลประเมิน AGM ปี 2565 ระดับ “ดีเยี่ยม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจําปี 2565 จากการประเมินของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนองค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ เผยผลประกอบการ Q2 ปี 65 เติบโตต่อเนื่อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้เผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ฟื้นตัว กลับมามีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ระดมพนักงานหัวใจจิตอาสา ร่วมดูแลชุมชน ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แพรนด้า อาสาทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

“แพรนด้า แบ่งปัน” ส่งขวัญกำลังใจบุคลากรการแพทย์ รพ.พริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เดินหน้าสานต่อ โครงการ “แพรนด้า แบ่งปัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อร่วมยืนเคียงข้างสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนใกล้บ้าน จำนวน 2 ชุมชน เพื่อหารือแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าฯ เข้าร่วมงานแฟร์ “JCK Las Vegas Show 2022” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้เข้าร่วมงานแฟร์ “JCK Las Vegas Show 2022” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ด้านสนับสนุนคนพิการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แก้ภาวะโลกร้อน บนเวที GCNT Forum 2022

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังภาคเอกชนเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีชุมชน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กทม.

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

“Pranda Group” เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ชูภาพลักษณ์องค์กรแห่งความยั่งยืน

แพรนด้า กรุ๊ป เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโฉมใหม่ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้ concept “Sustainable Jewelry Manufacturer” มาพร้อมอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้รับคะแนนผลประเมิน AGM ปี 2565 ระดับ “ดีเยี่ยม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจําปี 2565 จากการประเมินของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนองค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ เผยผลประกอบการ Q2 ปี 65 เติบโตต่อเนื่อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้เผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ฟื้นตัว กลับมามีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ระดมพนักงานหัวใจจิตอาสา ร่วมดูแลชุมชน ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แพรนด้า อาสาทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

“แพรนด้า แบ่งปัน” ส่งขวัญกำลังใจบุคลากรการแพทย์ รพ.พริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เดินหน้าสานต่อ โครงการ “แพรนด้า แบ่งปัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อร่วมยืนเคียงข้างสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนใกล้บ้าน จำนวน 2 ชุมชน เพื่อหารือแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้าฯ เข้าร่วมงานแฟร์ “JCK Las Vegas Show 2022” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้เข้าร่วมงานแฟร์ “JCK Las Vegas Show 2022” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารแพรนด้าฯ ร่วมประชุมเวทีระดับโลก “UNGC Leaders Summit 2022: Sustainability in ASEAN” เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในเวทีโลก

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และ กรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

“PDJ” พบนักลงทุน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน ) นำโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)

อ่านเพิ่มเติม