ข่าวสารองค์กร

PRIMA ART เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกในฮานอยณ ศูนย์การค้า Trang Tien Plaza แหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

PRIMA ART แบรนด์งานหัตถศิลป์ทองคำ 99.9% ชั้นนำระดับโลก เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์การค้า Trang Tien Plaza...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 7 ปีซ้อน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  สาขานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม

คุณปรีดา – คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดสมาพันธ์เครื่องประดับโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (World Jewellery Confederation – CIBJO) ที่เมืองชัยปุระ อินเดีย...

อ่านเพิ่มเติม

PRIMA ART เปิดตัวร้านค้า Stand-Alone ที่ Hung Vuong Plaza เขต 5 โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

บริษัทแพรนด้าเวียดนาม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าเปิดจุดจำหน่าย Prima Art แบรนด์งานหัตถศิลป์ทองคำ 99.9% ชั้นนำ ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้า Hung Vuong Plaza...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้า...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2566

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

PRIMA ART เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกในฮานอยณ ศูนย์การค้า Trang Tien Plaza แหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

PRIMA ART แบรนด์งานหัตถศิลป์ทองคำ 99.9% ชั้นนำระดับโลก เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์การค้า Trang Tien Plaza...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023

แพรนด้า ร่วมเวทียั่งยืนระดับชาติ GCNT Forum 2023 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 7 ปีซ้อน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า โคราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  สาขานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม

คุณปรีดา – คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดสมาพันธ์เครื่องประดับโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (World Jewellery Confederation – CIBJO) ที่เมืองชัยปุระ อินเดีย...

อ่านเพิ่มเติม

PRIMA ART เปิดตัวร้านค้า Stand-Alone ที่ Hung Vuong Plaza เขต 5 โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

บริษัทแพรนด้าเวียดนาม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าเปิดจุดจำหน่าย Prima Art แบรนด์งานหัตถศิลป์ทองคำ 99.9% ชั้นนำ ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้า Hung Vuong Plaza...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้า...

อ่านเพิ่มเติม

แพรนด้า รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2566

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม