แพรนด้า จิวเวลรี่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

แพรนด้า จิวเวลรี่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คุณรวิฐา  พงศ์นุชิต ประธานกรรมการบริษัท และคุณปราณี คุณประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM...