ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า -โคราช ส่งความสุข สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

9 ก.พ. 23

เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา โดยคุณศักดา ศรีอนุชาติ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการสวัสดิการ ร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงาน มอบให้กับเด็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 11 แห่ง  ประกอบด้วย ศูนย์เด็กเล็กบ้านทับช้าง   ศูนย์เด็กเล็กหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองกก ศูนย์เด็กเล็กบ้านละลมใหม่พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กบ้านสีมุม โรงเรียนบ้านดอนพราห์ม โรงเรียนบ้านหนองตาคง โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น โรงเรียนบ้านหนองสมอ โรงเรียนบ้านบุตานนท์ และโรงเรียนกุดจอกน้อย 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยบริษัทฯ ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีความเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม